Vår affärsidé

Fordonskonsult erbjuder sina kunder, främst banker, finansbolag, auktionsföretag och bilhandelsföretag, tjänster med hög kvalité inom återtag och hantering av nödlidande krediter med säkerhet i lös egendom. Denna egendom består framför allt av lätta och tunga fordon, båtar, husvagnar, släp, entreprenad, skogs, jordbruksmaskiner, restaurang och IT utrustning. Avtalsformerna är framför allt hyra, finansiell, operationell och privat leasing alternativt avbetalningskontrakt/billån.

Vilka är vi?

Fordonskonsult drivs av Hasse Lewicki som var en av grundarna redan 1992. Företaget är sedan flera år marknadsledande inom denna bransch och består idag av fler än 15 anställda med bakgrund inom bl.a. bank, finans delgivning och polisiär verksamhet. Samtliga med huvuduppgiften att ta tillvara våra uppdragsgivares rätt enligt ingångna avtal genom ett kompetent och professionellt agerande.
Huvudkontoret finns i Malmö men vi har även kontor i Sollentuna och mindre filialer i Vänersborg, Mjölby och Karlstad.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi är ett rikstäckande företag som kan hjälpa Er med återtag, hämtning, besiktning, transport, lagring, utredningar vid misstänkta bedrägerier och polisanmälningar till konkurrenskraftiga priser. Genom ett flertal utländska samarbetspartners kan vi även hjälpa er att göra anspråk på fordon som tagits i beslag av Polismyndigheter i andra länder i samband med misstänkta bedrägerier och ombesörja transport av fordon och andra objekt till Sverige.

Vi har ingen egen försäljning av återtagna objekt men samarbetar med flera av Sveriges större auktionsföretag såsom KVD Bil /Pro, BCA och Fordonskammaren för att nämna några.

Vår mångåriga erfarenhet från finansbranschen, återtagsbranschen och polisiär verksamhet innebär att vi idag har ett mycket stort och brett kontaktnät inom Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Larmtjänst, försäkringsbolag, transportörer med flera. Det innebär också att vi är mycket väl bevandrade i den juridik som är tillämplig oavsett ärendets unika karaktär.

Genom vårt ärendehanteringssystem har du möjlighet att när som helst följa ditt ärende och vilka åtgärder som vidtagits.

Kontakta oss så berättar vi mer och bokar gärna in ett personligt möte.

Hasse Lewicki VD Tel: 040-91 32 08 E-post: hl@fordonskonsult.se

Jonas Olsson Regionchef Malmö Tel: 040-91 30 03 E-post: jo@fordonskonsult.se

Marcus Lewicki Regionchef Stockholm Tel: 040-91 32 09 E-post: ml@fordonskonsult.se

Återtag och betalningspåminnelser

Vi utför återtag av fordon, mc, släp, husvagnar, båtar, skogs, jordbruks och entreprenadmaskiner. Ja i princip all tänkbar lös egendom som är föremål för leasing, hyresavtal eller avbetalningskontrakt med återtaganderättsförbehåll.

I vissa fall kan det bli aktuellt att gäldenären istället, förutsatt att förmåga finns, önskar lösa avtalet eller betala ikapp förfallet belopp med uppkomna kostnader. Om detta godtas av uppdragsgivaren medverkar vi till att en sådan uppgörelse fullföljes innan ärendet avslutas.

Hämtning, lagring och transport

Vi har egen personal som har de körkortsbehörigheter som krävs för att framföra bilar och tunga fordon med släp. Vi har också ett stort kontaktnät avseende bärgare, maskintransportörer, kranbilar och kan vid behov även lösa uppställning inför vidare transport till anvisat försäljningsställe.

Bedrägeriutredningar och polisanmälan

Det är dessvärre vanligt förekommande att våra uppdragsgivare blir vilseledda av personer med bedrägligt uppsåt och utan syfte att fullfölja ingångna avtal. Vår personal med erfarenhet från polisiär verksamhet hjälper till att både utreda och polisanmäla för att fordon och andra objekt ska efterlysas så skyndsamt som möjligt.

Utlandsuppdrag

Efter genomförd polisanmälan varmed ett eller flera fordon blivit internationellt efterlysta är det vanligt att dessa tas i beslag av Polismyndigheter utomlands. Vi samarbetar med Larmtjänst och ett flertal andra företag/ombud i Europa som har den juridiska kompetens som krävs för att göra anspråk på dessa fordon/objekt för uppdragsgivarens räkning. Dessa samarbetspartners ombesörjer även transport åter till Sverige alternativt medverkar till att objektet säljs utomlands för uppdragsgivarens räkning.

Kronofogdeförrättningar

I de fall en gäldenär vägrat att återlämna ett objekt frivilligt kan det bli aktuellt att handräckning måste ske med stöd av Kronofogden. I dessa fall samarbetar vi, för uppdragsgivarens räkning med Kronofogden för att på plats omhänderta objektet och ombesörjer också transport till anvisat försäljningsställe.