Kontakt

Telefon

040-91 32 00

E-post

 

Malmö

Agnesfridsvägen 186, 213 75 Malmö

Stockholm

Bergkällavägen 39D, 192 72 Sollentuna

Ledning

/ 040-91 32 00 

Hasse Lewicki

VD/Risk/Utland

040-91 32 08 / 0704-97 80 42

Sollentuna/Malmö

Marcus Lewicki

VVD
Regionchef Norr
Risk/Utland

040-91 32 09 / 0735-26 28 27

Sollentuna

Jonas Olsson

Regionchef Malmö
Ärendeadministratör

040-91 30 03 / 0702-92 87 08

Malmö

magnus Johansson

Regionchef Stockholm
Risk/Utland

040-643 74 15 / 0724-01 78 78

Sollentuna

Jörgen Hansson

Regionchef Väst Ärendeadministratör/Fält

040-91 31 01 / 0702-07 04 46

Vänersborg

Anders Ekblad

Regionchef Mitt Ärendeadministratör/Fält

040-622 96 99 / 0706-09 77 99

Mjölby

Ärendeadministratörer

/ 040-91 32 00

Anders Ekblad

Regionchef Mitt
Ärendeadministratör/Fält

040-622 96 99 / 0706-09 77 99

Mjölby

Anders Lewicki

Ärendeadministratör Juridik/GDPR

040-643 32 33 / 076-677 03 45

Malmö

Ann-Louise Rolf

Ärendeadministratör/
Risk/Utland

040-643 65 99 / 0724-01 65 78

Sollentuna

Carina Ekberg

Ärendeadministratör/
Ekonomi

040-91 33 67 / 0708-10 57 65

Malmö

Evalena Ramberg

Ärendeadministratör/Fält

040-691 96 98 / 079-142 82 83 
 

Lessebo

Fanny Hjorth Franzén

Ärendeadministratör

040-622 95 70 / 0766-69 60 50
 

Sollentuna

Hannah P.

Ärendeadministratör/Fält

040-636 82 60 / 079-142 95 48

Mjölby

Helén Eriksson

Ärendeadministratör

040-622 94 59 / 0766-77 06 99

Sollentuna

Jim R.

Ärendeadministratör/
Ekonomi/Inköp

040-91 33 02 / 0725-87 45 02

Malmö

Jonas Olsson

Regionchef Malmö
Ärendeadministratör

040-91 30 03 / 0702-92 87 08

Malmö

Jörgen Hansson

Regionchef Väst Ärendeadministratör/Fält

040-91 31 01 / 0702-07 04 46

Vänersborg

Kicki L.

Ärendeadministratör/PR

040-91 97 20 / 0764-92 65 80

Malmö

Niclas Lewicki

Ärendeadministratör

040-643 37 75  / 0790-06 81 78
 

Malmö

Patrik Norberg

Ärendeadministratör/Fält

040-643 82 89 / 0795-85 46 77

Malmö

Therese R.

Ärendeadministratör/Risk

040-91 30 13 / 0727-35 89 69
 

Malmö

Therese S.

Ärendeadministratör/Risk

040-91 31 02 / 0703-60 45 99

Malmö

Tobias Lewicki

Ärendeadministratör/Risk

040-91 31 05 / 0727-26 46 72

Malmö

Risk och utredning

/ 010-222 70 07

Anders Norberg

Utredare/Utland

040-622 96 98 / 0704-80 66 98
 

Malmö

Ann-Louise Rolf

Ärendeadministratör/
Risk/Utland

040-643 65 99 / 0724-01 65 78

Sollentuna

Christer Johansson

Utredare

040-91 30 87 / 0731-45 75 98
 

Malmö

Hasse Lewicki

VD/Risk/Utland

040-91 32 08 / 0704-97 80 42

Sollentuna/Malmö

Lars Stervander

Utredare

040-622 94 01 / 0766-77 01 50
 

Sollentuna

Magnus Johansson

Regionchef Stockholm
Risk/Utland

040-643 74 15 / 0724-01 78 78

Sollentuna

Marcus Lewicki

VVD
Regionchef Norr
Risk/Utland

040-91 32 09 / 0735-26 28 27

Sollentuna

Therese R.

Ärendeadministratör/Risk

040-91 30 13 / 0727-35 89 69
 

Malmö

Therese S.

Ärendeadministratör/Risk

040-91 31 02 / 0703-60 45 99

Malmö

Tobias Lewicki

Ärendeadministratör/Risk

040-91 31 05 / 0727-26 46 72

Malmö

Utland

/ 010-222 70 07

Anders Norberg

Utredare/Utland

040-622 96 98 / 0704-80 66 98
 

Malmö

Ann-Louise Rolf

Ärendeadministratör
/Risk/Utland

040-643 65 99 / 0724-01 65 78

Sollentuna

Hasse Lewicki

VD/Risk/Utland

040-91 32 08 / 0704-97 80 42

Sollentuna/Malmö

Magnus Johansson

Regionchef Stockholm
Risk/Utland

040-643 74 15 / 0724-01 78 78

Sollentuna

Marcus Lewicki

VVD
Regionchef Norr
Risk/Utland

040-91 32 09 / 0735-26 28 27

Sollentuna

Fält

Anders Ekblad

Ärendeadministratör /Fält

040-622 96 99 / 0706-09 77 99

Mjölby

Jörgen Hansson

Regionchef Väst Ärendeadministratör /Fält

040-91 31 01 / 0702-07 04 46 
 

Vänersborg

Simon Hjorth

Fält

040-643 95 95 / 0790-06 06 30
 

Sollentuna

Tim Jokinen

Fält

040-91 60 50 / 0766-77 35 68
 

Sollentuna

Ekonomi / Juridik

/ 040-91 32 00

Anders Lewicki

Ärendeadministratör
Juridik/GDPR

040-643 32 33 / 076-677 03 45

Malmö

Carina Ekberg

Ärendeadministratör/
Ekonomi

040-91 33 67 / 0708-10 57 65

Malmö

Hasse Lewicki

VD/Risk/Utland

040-91 32 08 / 0704-97 80 42

Sollentuna/Malmö

Jim R.

Ärendeadministratör/
Ekonomi/Inköp

040-91 33 02 / 0725-87 45 02

Malmö