Vår affärsidé

Fordonskonsult erbjuder sina kunder – främst banker, finansbolag, auktionsföretag och bilhandelsföretag – tjänster med hög kvalité inom återtag och hantering av nödlidande krediter med säkerhet i lös egendom. Denna egendom består framför allt av lätta och tunga fordon, båtar, husvagnar och släp, entreprenad-, skogs- och jordbruksmaskiner samt restaurang- och IT-utrustning. Avtalsformerna är hyra, finansiell, operationell samt privat leasing alternativt avbetalningskontrakt/billån.

Vilka är vi?

Fordonskonsult drivs av Hasse Lewicki som var en av grundarna redan vid starten 1992. Företaget är sedan flera år marknadsledande inom denna bransch och består idag av fler än 20 anställda. De flesta med bakgrund inom bank, finans, delgivning och polisiär verksamhet och samtliga med huvuduppgiften att ta tillvara våra uppdragsgivares rätt enligt ingångna avtal genom ett kompetent och professionellt agerande.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi är ett rikstäckande företag som kan hjälpa Er med återtag, hämtning, besiktning, transport, lagring, utredningar vid misstänkta bedrägerier och polisanmälningar till konkurrenskraftiga priser. Genom ett flertal utländska samarbetspartners kan vi även hjälpa er att göra anspråk på fordon som tagits i beslag av polismyndigheter i andra länder i samband med misstänkta bedrägerier, olovliga förfogande  och ombesörja transport av fordon och andra objekt till Sverige.

Vi har ingen egen försäljning av återtagna objekt men samarbetar med flera av Sveriges större auktionsföretag såsom KVD Bil /Pro, BCA och Fordonskammaren för att nämna några.

Vår mångåriga erfarenhet från finansbranschen, återtagsbranschen och polisiär verksamhet innebär att vi idag har ett mycket stort och brett kontaktnät inom Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Larmtjänst, försäkringsbolag, transportörer med flera. Det innebär också att vi är mycket väl bevandrade i den juridik som är tillämplig oavsett ärendets unika karaktär.

Genom vårt ärendehanteringssystem har du möjlighet att när som helst följa ditt ärende och vilka åtgärder som vidtagits.

Kontakta oss så berättar vi mer och bokar gärna in ett personligt möte.